Seurakunnan päätöksenteko

Seurakunnanvaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa. Seurakunnan hallintoa ja toimintaa hoitavat seurakunnanvaltuusto, seurakunnanneuvosto, lautakunnat, toimikunnat, kappelineuvosto sekä kirkkoherra ja seurakunnan muut työntekijät.
 
Seurakunnanneuvoston tehtävänä on edistää seurakunnan hengellistä elämää, vastata seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä seurakunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, laillisuuden valvonnasta ja täytäntöönpanosta. Seurakunnanneuvosto valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, jollei tässä laissa tai kirkkojärjestyksessä toisin säädetä.

Jokaisen seurakunnan esimiehenä on kirkkoherra. Kirkkoherra johtaa seurakunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa tämän lain, kirkkojärjestyksen ja seurakunnan toimielinten päätösten mukaan. Kirkkoherra vastaa siitä, että pyhät toimitukset toimitetaan kirkon perinteen, kirkkojärjestyksen ja muiden kirkollisten sääntöjen mukaan. Kirkkoherran on huolehdittava seurakuntansa uskonnollisesta kasvattamisesta ja seurakuntansa jäsenten sielunhoidosta.

SEURAKUNNANVALTUUSTO

Pertti Westman (pj)

044 232 3489

pertti.westman@steveco.fi

Johnny Haataja (1.vpj)

Marju Haltola (2. vpj)

040 556 1403

ilopilleri64@gmail.com

vt. kirkkoherra

Timo Tynkkynen

kotka@ort.fi 

0400 654 883

Alexandra Belova

045 8523777

alexa.belova@yandex.ru

Gleb Buravikhin

045 1750515

glebvuo@gmail.com

Vera Borodulin

040 722 7279

vera.borodulin50@gmail.com

Tanja Kettunen

0400 839349

hynninen10@gmail.com

Elena Shorokhova

0445460251

shrkhva.elena@rambler.ru

Ylinen Outi 

outi.ylinen@kotka.fi

SEURAKUNNANNEUVOSTO​

vt. kirkkoherra (pj)

Timo Tynkkynen

kotka@ort.fi 

0400 654 883

Natalia Dmitrieva


Lars Forsman

050 376 7874

lasu.forsman@gmail.com

Erna Gronow

 

Johnny Haataja

Elena Suur-Uski

Esa Terviö

044 083 7846

tervioesa@gmail.com

KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

Leo Koskinen, pj.

Pirjo Kurki, sihteeri

Valdemar Porokara

 

Tanja Kettunen
 

Esa Terviö

vt. kirkkoherra Timo Tynkkynen

Pöytäkirjat

Seurakunnan valtuuston II lakisääteinen kokous 10.11.2017

Seurakunnan valtuuston I lakisääteinen kokous 17.10.2017