HUOMIO! HUOMIO!HUOMIO!

Huomaathan, että 24.11.2020 alkaen Kotkan kirkossa toimitetaan jumalanpalveluksia suljetuin ovin ainakin kolmen viikon ajan – tai mahdollisesti vuoden 2020 loppuun, mikäli tilanne niin vaatii.

HUOM. ALLA KERROTUT OHJET OVAT VOIMASSA VAIN SILLOIN, KUN KIRKOT OVAT AUKI JA TURVAVÄLEJÄ ON NOUDATETTAVA.

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

Пожалуйста, обратите внимание, что с 24 ноября 2020 года богослужения будут проводиться в нашем храме, без участия прихожан при закрытых дверях.

Это продлится не менее трех недель - или, возможно, до конца 2020 года, если этого потребует ситуация.

Примечание.

ИНСТРУКЦИИ, ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ, ПРИМЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ЦЕРКВИ ОТКРЫТЫ И ВЕДЕТСЯ ЗАПИСЬ НА СЛУЖБЫ​.

4.11.2020

Kotkassa pidettiin papinvaali.

Äänet menivät tasan ehdokkaiden kesken.

Tässä tapauksessa valituksi tulee ylemmällä vaalisijalla oleva ehdokas.

(Laki ortodoksista Kirkosta,

§ 63). 


Isä Konstantin Strekachev

aloittaa  tehtävässään 

tammikuussa.


Isä Heikki Harvola

on valittu varasijalle.

Hyvät seurakuntalaiset,

kiitos kaikille vaaleihin osallistuneille!
Tässä ovat äänestystulokset.

Kolme ehdokasta pääsi Kaakkois-Suomen seurakunnanvaltuustoon Kotkasta ja yksi Loviisasta.
 
 1) Pertti Westman - 56 ääntä
 2) Tanja Kettunen - 36 ääntä
 3) Alexandra Belova - 34 ääntä
 4) Johnny Haataya - 4 ääntä (Loviisasta)

 Onnittelemme kaikkia! Toivotamme kaikille uuden seurakunnanvaltuuston jäsenille Jumalan siunausta yhteistyöhön seurakuntamme hyödyksi.

 

 

 29.10.2020

Toinen haastattelu pidetään torstaina 29.10. kello 18 Nikolaos-salissa. 

Seurakunnan papin tointa hakeneen rovasti Konstantin Strekachevin haastattelu järjestetään torstaina 29.10. kello 18 Nikolaos-salissa. Tilaisuuteen on ilmoittauduttava etukäteen 26.10. mennessä viraston numeroon 040 652 7599 tekstiviestillä. Osallistujia pyydämme käyttämään kasvomaskeja ja noudattamaan ehdottomasti turvavälejä.

4.11.2020

seurakunnavaltuston kokous NIkolaos-salissa

Seurakunnan papin valinta

1-2.11.2020

Seurakunnan valtuuston 

vaali pidetään kaksipäiväisenä 

 

Vaali aloitetaan 1.11.2020 Kotkan kirkossa kello16-18.

Vaali jatkuu Loviisan kirkossa 2.11.2020 kello 18-19 ja Kotkan kirkossa kello 20-20.15. Tämän jälkeen vaali päätetään ja suoritetaan ääntenlaskenta ja julistetaan vaalin tulos.

 

Kaakkois-Suomen seurakunnan valtuustoon valitaan yhteensä viisitoista (15) jäsentä, joista Kotkan vaalialueelta kolme (3) ja Loviisan vaalialueelta yksi (1).

Kotkan ortodoksisen seurakunnan vaalilautakunta on laatinut ehdokasluettelon ja arponut ehdokkaiden numerot 24.9.2020 pitämässään kokouksessa seuraavasti:

EHDOKKAAT SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALISSA :

Kotkan vaalialue:

2. Westman, Pertti s. 1956 Kotkan kaupungista

3. Belova, Alexandra s. 1983 Kotkan kaupungista

4. Buravikhin, Gleb s. 1990 Kotkan kaupungista

5. Kettunen, Tanja s. 1975 Kotkan kaupungista

Loviisan vaalialue:

6. Haataja, Johnny s. 1965 Loviisan kaupungista

MARRASKUUSSA pidettävien seurakuntavaalien ehdokkaita kannattaa miettiä viimeistään nyt.

 Viimeinen päivä ilmoittaa ehdokkaat seurakunnan kirkkoherranvirastoon on torstaina 17.9. Ehdokasasettelun asiakirjat pitää toimittaa klo 14:ään mennessä/

 

Jos löydät vaikkapa vain toisen asiasta innostuneen, hänen kanssaan voit miettiä pätevää valtuustokandidaattia ja kysyä ehdokkaaksi ajattelemasi suostumusta.

 

Tai ehkäpä juuri sinä voisit olla valtuuston päättäjä! Tulevien isojen seurakuntien valtuustoissa pääsee päättämään seurakuntalaisille merkittävistä asioista. Kaikenlainen asiantuntemus ja kokemus on eduksi.

 

Vähimmillään kaksi seurakunnan äänioikeutettua eli 18 vuotta täyttänyttä jäsentä saa asettaa ehdokkaita omalta vaalialueeltaan.

 

Esitys on tehtävä kirjallisesti, ja kussakin esityksessä voi esittää enintään niin monta valtuustovaalin ehdokasta kuin omalta vaalialueelta valitaan valtuustoon jäseniä.

 

Asiakirjassa pitää olla ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta, ja siinä pitää olla vähintään kahden kyseiseen seurakuntaan ja samaan vaalialueeseen kuuluvan ehdottajan nimikirjoitus.

Ota yhteyttä seurakuntasi kirkkoherranvirastoon, kysy lisätietoja ja pyydä sieltä ehdokkaaksiasettamislomakkeet. 

 

Последний день подачи заявлений кандидатов в совет уполномоченных

 17.09. до 14:00. 

  Если вы найдете второго члена прихода, заинтересованного вопросом выдвижения кандидата на выборы, вы можете вместе обдумать возможные кандидатуры и обратиться к выбранным потенциальным кандидатам за их согласием.

 

Впрочем, может быть вы сами являетесь подходящей кандидатурой для выборов в совет уполномоченных!

 

Советы уполномоченных новых объединенных приходов будут решать важные для прихожан вопросы. Разносторонний опыт и знание будут востробованны.

 

Не менее двух членов прихода, достигших восемнадцатилетия и обладающих правом голоса, могут выдвигать кандидатов в своем избирательном округе.

 

Выдвижение кандидатов происходит в письменном виде. Количество выдвигаемых кандидатов не должно превышать число избираемых членов совета уполномоченных в данном избирательном округе. В заявлении должно быть указано полное имя, дата рождения и место постоянного проживания кандидата, и подписано как минимум двумя членами прихода, проживающими на территории того же избирательного участка Дополнительную информацию и бланк-заявления вы можете получить в канцелярии прихода. 

Kotkan papin toimen hakijoiden haastattelutilaisuus järjestetään torstaina 3.9.2020 kello 18 Nikolaossalissa

 

Arkkipiispa Leo on hiippakunnan piispana asettanut Kotkaan ehdolle kaksi hakijaa.

Kaakkois-Suomen ortodoksinen seurakunta aloittaa toimintansa 1.1.2021 jolloin nykyiset Haminan, Kotka ja Lappeenrannan seurakunnat yhdistyvät.

 

Uuden Kaakkois-Suomen seurakunnan Kotkan papin toimeen tuli 31.7. päättyneen hakuajan puitteissa neljä hakemusta.

Yksi hakijoista perui hakemuksensa 14.7.2020 ja yksi hakija jäi ehdollepanon ulkopuolelle.

Arkkipiispa Leo on asettanut ensimmäiselle vaalisijalle rovasti Konstantin Strekachevin ja toiselle vaalisijalle diakoni Heikki Harvolan.

 

 

Molemmat hakijat täyttävät kirkkojärjestyksen 132 § mukaiset kelpoisuusehdot papin toimeen.

Papin valinnasta päättävät seurakunnanvaltuustot.

Molemmat haastateltavat toimittavat erikseen lyhyen rukoushetken ja pitävät 7 minuutin opetuspuheen. Sen jälkeen kumpikin haastatellaan erikseen.

Molemmille on varattu aikaa yksi tunti.

Seurakuntalaisilla on mahdollisuus osallistua ilmoittautumalla ennakkoon ensi maanantaina ja tiistaina tekstiviestillä numeroon 040 652 7599.

 

В четверг, 3 сентября 2020 года, в 18.00 в Николаозале состоится собеседование с претендентами на должность священника в наш приход

Архиепископ Лев, будучи епископом епархии, выдвинул двух кандидатов на пост священника в город Котка.

Православный приход Юго-восточной Финляндии начнет свою деятельность 1 января 2021 года, когда будут объединены нынешние церкви Хамина, Котка и Лаппеенранта.

До 31-го июля были поданны четыре заявки на должность священника в объединенный приход Юго-восточной Финляндии.

Один из заявителей отозвал свою заявку 14 июля 2020 года, а один заявитель был исключен из номинации.

Архиепископ Лев поставил Константина Стрекачева в качестве первого претендента, а дьякона Хейкки Харвола - вторым претендентом.

Оба заявителя отвечают критериям, предъявляемым к должности священника в соответствии со статьей 132 Церковных правил.

Приходской совет (валтусто) принимает решение о выборе священника.

Оба кандидата проведут короткий молебен по отдельности и скажут небольшую проповедь. 

После этого оба будут опрошены отдельно. На каждого кандидата будет отведен один час.

Прихожане имеют возможность принять участие,

зарегистрировавшись заранее в понедельник 31.8 или во вторник 1.9. по sms на номер телефона 040 652 7599.

Uusi tiedotusryhmä

27.3.2020

Seurakunnan uusi tiedotusryhmä kokoontui virtuaalisesti. Ryhmään kuuluvat isä Ivan Markolainen, Tommi Paju, Elena Shorokhova, Natalia Dmitrieva ja Johnnyt Haataja. Ryhmä aloittaa seurakunnan nettisivujen ja sosiaalisen median päivitysten hoitamisen. 

Leirinohjaajia tarvitaan

3.2.2020

Lappeenrannan ortodoksinen seurakunta hakee nuoria LEIRINOHJAAJAKSI lastenleirille Viimolaan 15.-18.6. sekä seurakuntien yhteiselle kristinoppileirille Kotkan Ristiniemeen 27.6.-5.7.2020.

 

Leirinohjaajiksi hakevilta edellytetään, että on suorittanut kristinoppileirin sekä ONL:n järjestämän Leirinohjaajakoulutuksen 1. osan. Hakemuksessa pitää mainita mihin leirille haluaa sekä erityisesti ne asiat jotka luetaan eduksi leireillä, kuten EA-koulutus, aktiivisuus nuorisotoiminnassa tai muissa harrastuksissa (esim.partio tai liikuntaharrastukset).

 

Vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää maaliskuun loppuun mennessä sähköpostina isä Andrei Verikoville: andrei.verikov@ort.fi tai ne voi postittaa seurakunnan virastoon osoitteeseen: Lappeenrannan ortodoksinen seurakunta, Kristiinankatu 7, 53900 LPR. Lisätietoja isä Andreilta: 0400-411923

Lisäksi Kotkassa järjestetään heinäkuun puolessa välissä perinteinen lasten- ja perheleiri Luovissa, jonne tarvitaan myös ohjaajia. Tästä lisätietoja Kotkan kanttorilta Katarine Lehtomäeltä.

Uusi valtuusto kokoontui

20.1.2020

Uusi valtuusto kokoontui tiistaina 21.1.2020 järjestäytymiskokoukseen. Puheenjohtajana jatkaa Pertti Westman. Varapuheenjohtajaksi valittiin loviisalainen isä Johnny Haataja ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Marju Haltola.

Neuvoston jäseniksi valittiin äänestysten jälkeen Neuvostoon valittiin Erna Gronow, Lars Forsman,Natalia Dmitrieva,Elena Suur-Uski ja Johnny Haataja. Pääkirkon isännöitsijä ja kirkkoherra jatkavat neuvostossa itseoikeutettuina jäseninä.

Hiippakuntaneuvostoon valittiin edustajaksi Marju Haltola ja Ortodoksiviestin toimitusneuvostoon Outi Ylinen. Vaalilautakuntaan valittiin Natalia Dmitrieva, Birgit Salmenhaara ja Katja Rautkoski. Kiinteistölautakuntaan valittiin Leo Koskinen, Pirjo Kurki, Valdemar Porokara, Tanja Kettunen ja Esa Terviö. Loviisan kirkon isännöitsijänä jatkaa Margarita Yukhevitch ja Kotkan hautausmaan kappelin isännöitsijäksi Lars Forsman.

Seurakunta sai uuden diakonin

18.1.2020

Isä Heikki Harvola vihittiin diakoniksi juhlallisessa liturgiassa Lappeenrannassa. Seurakunta toivottaa hänelle ja hänen perheelleen monia armorikkaita vuosia ja menestystä tehtävässä!

Isä Ivan papiksi Kotkaan

15.1.2020

Isä Ivan kertoo itsestään:

Arkkipiispa Leon siunauksella tehtävään tulen ilomielin Kotkaan.Olen 53 vuotias inkeriläinen ja olen asunut Suomessa vuodesta 1994. Opiskelin Moskovan hengellisessä seminaarissa ja Kiovan teologisessa akatemiassa. Olen teologian maisteri. Perheen kuuluu kaksi tytärtä ja vaimo. Suomen, Venäjän ja kirkon historia kiinnostavat kovasti. Olen peruspositiivinen ja ystävällinen ihminen. Odotan yhteistyötä seurakuntalaisten kanssa. Parhain terveisin pappi Ivan Markolainen

 

Я с радостью принял благословение архиепископа Льва на служение в город Котка. Мне 53 года. Живу в Финдяндии с 1994. Имею ингермарландские корни. У нас с женой две дочери. Учился в Московской духовной cеминарии и Киевской духовной академии, где и получил научную степень магистра богословия. Я дружелюбный и открытый человек готовый к сотрудничеству. Расчитываю на вашу поддержку и надеюсь что наш совместный труд приведет к Богоугодным результатам. Священник Иван Марколайнен

Joulunvalmistusjuhla

10.12.2019

Yhteisessä jouluun valmistautumisjuhlassa laulettiin perinteisiä joululauluja, kirkkokuoro lauloi kirkon jouluisia tropareita ja lapset esiintyivät. Kati-kanttori ohjasi perinteisen joulukuvaelman ja Lucia-kulkueen ja laulatti ja leikitti lapsia. Lopulta Nikolaos saapui paikalle ja jakoi lapsille lahjapussit! Kiitokset keittiön väelle, puuro oli maistuvaa!

Papille töitä

14.11.2019

Seurakuntamme hakee töihin pappia. Lisätietoja www.ort.fi .

Uusi valtuusto kaudelle 2020-2023

3.11.2019

Vaalilautakunta on saanut ääntenlaskennan päätökseen ja kauden 2020-2023 valtuuston muodostavat seuraavat henkilöt aakkosjärjestyksessä:
 

Alexandra Belova

Vera Borodulin
Gleb Buravikhin

Marju Haltola

Tanja Kettunen

Elena Shorokhova

Pertti Westman

Outi Ylinen
sekä Loviisan edustajana Johnny Haataja

 

PSHV:n toiminnanjohtaja Soili Penttonen vieraili Kotkassa

1.11.2019

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan toiminnanjohtaja oli Kotkassa kertomassa 134-vuotiaan, kirkkokuntamme vanhimman, järjestön toiminnasta tiistaiseuran kutsumana. Veljeskunnan toiminta muodostuu pääosin alaosaistoista, joita meidän seurakunnassamme on tiistaiseura, kirkkokuoro ja Kotkan Pyhän Nikolaoksen yhdistys. Veljeskunta järjestää omat vuosijuhlat ja Trifonin pyhiinvaelluksen vuosittain.

Mukana Soilin esitelmää oli kuuntelemassa niin oman kuin naapuriseurakunnan väkeä. Soili puhui paljon rajat ylittävästä yhteistyöstä kirkon sisällä. Veljeskunta tekee paljon yhteistyötä Filantropian, eri seurakuntien, ONL:n ja piispojen kanssa.

Neuvoston päätöksiä

14.9.2019

Lappeenrannan ja Kotkan neuvostot pitivät yhteisen kokouksen Lappeenrannassa 15.9.2019. Käsiteltävinä asioina olivat mm. uuden seurakunnan visuaalinen ilme ja valokuvaaminen seurakuntien tapahtumissa. Lisäksi kirkkoherra toi neuvoston tietoon ajankohtaisia asioita.

Kirkon tietosuojavastaavalta on saatu ohjeistus kirkoissa kuvaamiseen ja tätä ohjeistusta noudatetaan sekä Kotkan että Lappeenrannan kirkoissa.

Uskonnonharjoittaminen kuuluu yksityissuojan piiriin ja vaikka kirkko on julkinen tula, on se myös seurakunnan hallinnoima ja määräysvaltaan kuuluva rakennus. Näin ollen seurakunta yksiselitteisesti kieltää kuvaamisen kirkoissa ja seurakunnan tilaisuuksissa. Kuvia saa ottaa vain seurakunnan (kirkkoherra tai toimittava pappi) luvalla erityisissä tilaisuuksissa tai seurakunnan käyttöön. 

Mikäli kuvia otetaan papin luvalla, on noudatettava seuraavia periaatteita:
- jos kirkossa kuvataan, on tämä ilmoitettava selkeästi erikseen, jolloin kirkossa osoitetaan paikka, jossa sellaiset, jotka eivät kuviin halua, voivat olla ilman pelkoa kuvattavaksi joutumisesta

- ehtoollista ei saa kuvata ollenkaan

- toimittavaa papistoa saa kuvata

- kuoroa saa kuvata vain, jos kuorolaisilta on siihen suostumus

- lapsia kuvatessa pitää olla vanhempien suostumus

- kasvoja ei saisi näkyä

Näin ollen kirkossa saa kuvata ennen palvelusta ja palveluksen jälkeen esimerkiksi ryhmäkuvia, jolloin on helppoa valita, tuleeko mukaan kuvaan vai ei. Samat periaatteet koskevat siis sekä kirkkoa että seurakuntasalia.

Neuvoston päätöksiä 25.3.2019

24.3.2019

Tilinpäätös

Seurakunnan neuvosto kokoontui Marian päivän iltana. Kokouksessa keskusteltiin vuoden 2018 tilinpäätöksestä ja todettiin sen olevan vajaan 45 000€ ylijäämäinen, koska palkkakuluissa on säästetty paljon olemalla ilman vakituista pappia. Tilinpäätös viedään valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Kirkkokahvit

Kirkkokahvien järjestelyistä nousi paljon keskustelua. Kirkkokahvit ovat perinteisesti seurakunnissa vapaaehtoisten toimijoiden järjestämiä ja niiden tulot on käytetty joko oman pyhäkön hyväksi tai muihin hyväntekeväisyystarkoituksiin. Kirkkokahvien tarkoitus on olla seurakunnissa yhdistävänä tekijänä ja sosiaalisen kanssakäymisen muotona. Kokouksessa päätettiin, että kirkkokahveja saa edelleen järjestää vapaaehtoisvoimin ja paikkana on Nikolaos-sali ellei se ole varattu muuhun käyttöön. Kirkon eteiseen järjestetään lista, josta vapaaehtoiset järjestäjät varaavat listaan omat kahvitusvuoronsa. Vapaaehtoista maksua saa kerätä, mutta kohde on ilmoitettava selvästi. Tarjoiluissa tulee ottaa huomioon kirkon paastoajat ja noudattaa paastoa tarjoiluissa. Seurakunta tarjoaa aina Reilun kaupan teet ja kahvit sekä gluteenittomat ja maidottomat tuotteet. Kirkkokahvien yhteyshenkilönä toimii kanttori. Hänen tehtävänsä ei ole järjestää kirkkokahveja.

 

Vuokralle tarjotaan

Pappilan taloa kunnostetaan vuokrattavaksi ja sieltä vapautuu piakkoin kaksi asuntoa vuokralle.

 

Kirkon remontti

Kirkon remontteja jatketaan. Kirkollishallitukselta on anottu avustusta korjaukseen ja edelliseltä toimintavuodelta on jäänyt ylijäämää, jota voidaan käyttää kirkon kuntoon saattamiseksi.

 

Pieni kellojensoittoteline

Seurakunnalle on tarjottu mahdollisuutta lunastaa kirkossa jo hetken aikaa säilytetyt pienet kellot telineineen omaksi. Kelloja voidaan käyttää soitto-opetuksessa ja konserteissa. Seurakunta ostaa 3.500 eurolla kellotelineen kelloineen ja esittää toimintapiireille, että ne osallistuisivat myyjäisillä ja muulla rahankeruulla hankkeen tukemiseen.

Valokuvaaminen kirkossa

Neuvosto kävi yksimielisen keskustelun valokuvaamisen kieltämisestä kirkossa. Kirkossa ei saa tästä eteenpäin ottaa valokuvia kuin erillisluvalla. Ihmisillä on oikeus yksityisyyteen myös jumalanpalveluksissa. Seurakunnassa on noudatettava tietosuojalakia ja turvallisuusmääräyksiä. Häissä ja hautajaisissa valokuvaamisesta on hyvä keskustella niin läheisten kuin papin kanssa etukäteen. Seurakunnan juhlissa kuvaaminen on sallittua erillisellä luvalla.

Blini-ilta perjantaina 1.3.2019

2.3.2019

Seurakunnan vapaaehtoistyö järjesti maksullisen blini-illan perjantaina laskiaisviikolla. Ahkerin talkoolainen ehti valmistella seurakuntasalia, taikinoita ja tarjottavia pitkälle kolmatta päivää. Perjantaina blinejä paisteli ja muita tarjottavia valmisteli viiden ihmisen porukka.

Blinit maistuivat noin 50 ihmiselle. Osa osti annoksen kotiinvietäväksikin. Kiitämme kaikkia illan osallistujia ja mahdollistajia. Tuotto käytetään kirkon hyväksi.

Työsuhde päättyy

12.2.2019

Kirkkoherra Alexander Hautamäen työsuhde Kotkan ortodoksiseen seurakuntaan päättyy 29.5.2019. Sijaisena toimii kirkkoherra Timo Tynkkynen.

Vapaaehtoisten keskustelu- ja suunnitteluilta 15.1.2019

14.1.2019

Seurakunnan vapaaehtoistoimijoita kokoontui yhteen pohtimaan kevään toimintaa ja sopimaan yhteisistä toimintatavoista. Suunnitteilla on kerhojen ja toimintapiirien lisäksi mm. perinteinen blini-ilta, yhteisruokailuja ja muutama lastentapahtuma. Näistä tiedotetaan myöhemmin lisää. Jos vapaaehtoistyö seurakunnassa kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä esimerkiksi Kati-kanttoriin.

Seurakunnan joulujuhla 12.12.2018

11.12.2018

Seurakuntalaiset kokoontuivat Nikolaos-salille seuraamaan lasten joulukuvaelmaa ja Lucia-kulkuetta. 

Kirkkokuoro aloitti juhlan laulamalla joulun ajan kirkkoveisuja.

Kati-kanttori oli valmistellut jouluevankeliumin esittämisen lasten kanssa. Esitys alkoi Jouluyö, juhlayö - laululla ja jatkui hienosti niin vauvan laskemisella seimeen kuin kolmen kuninkaan saapumisella. Muistimme myös pyhää marttyyri Luciaa ja lopuksi lapset esittivät Tonttujen joulyön ennen puurolla ja joulutortuilla herkuttelua. Lopulta myös pyhä Nikolaos löysi paikalle ja jakoi lapsille pienet paketit.

Jarko Häkkinen - uusi kiertävä uskonnonopettajamme

6.12.2018

Kotkan kaupunki palkkasi elokuussa kaupunkiin uuden uskonnonopettajan. Osalle perheistä hän ja hänen vanha autonsa on jo käynyt tutuksi. Jarko kertoo itsestään:

Olen Jarko Häkkinen, kotoisin Mikkelin maalaiskunnasta. Nykyisin asun Anttolassa, Mikkelin kupeessa sekin. Liityin ortodoksiseen kirkkoon lukion jälkeen, olen siis sukumme ensimmäinen ortodoksi moneen vuosisataan. Mikkelin seudullahan toimi aikoinaan ortodoksinen seurakunta, ja he olivat kaukaisia esi-isiäni. Tavallaan siis palasin isieni uskoon. Armeijan jälkeen menin Joensuuhun opiskelemaan ortodoksista teologiaa ja valmistuin opettajaksi, sivuaineina historia ja filosofia. Vaimokin sieltä löytyi. Valmistuttuani sain töitä Mikkelin seurakunnan alueelta. Kiertelin siis koko etelä-Savon alueella, mikä teki kokonaisuuden aika risaiseksi. Toisinaan ei edes päätoimisuus tullut täyteen, mikä teki taloudellisen tilanteemmekin varsin heikoksi. Siksi päätin hakea töihin Kotkaan. Perhesyistä asun edelleen Anttolassa. Työ on kuitenkin nyt helpompaa, vaikka matkoihin menee paljon aikaa. Opetustyö on Kotkassa siinä mielessä erilaista, että maahanmuuttajien osuus oppilaista on huomattavasti suurempi. Ryhmätkin ovat pääasiassa suurempia. Silloin kun vielä ehdin jotakin harrastaa, harrastin historiaa, käsitöitä, reserviläistoimintaa, kirjallisuutta, antiikkia, musiikkia, y.m.s. Minua nimittäin kiinnostaa kaikki paitsi urheilu. Jos tuntimääräni vakiintuu riittävälle tasolle, aion jäädä paikkakunnalle pysyvästi, joskin yöt käyn edelleen nukkumassa Anttolassa perheeni kanssa. (vaimo ja kaksi lasta - vanhin on jo maailmalla)

Metropoliitta Ambrosiuksen yleisöluento

2.11.2018

Korkeasti pyhitetty metropoliitta Ambrosius toimitti liturgian Karjalan valistajien juhlapäivänä yhdessä isä Jukan kanssa. Palveluksen jälkeen tarjottiin kirkkokahvit ja isä esipaimen piti esitelmän seurakuntien tulevaisuudesta peilaten menneisyyden kautta.

Kiitämme isä esipaimenta vierailusta ja toivotamme tervetulleeksi uudelleen!

Hautausmaan kappelin siunaaminen uudelleen käyttöön

18.9.2018

Kesän aikana hautausmaan kappelia on kunnostettu ja lauantaina 6.10. kello 10 kappelissa toimitetaan vedenpyhitys ja tila siunataan uudelleen käyttöön. Pyynnöstä haudoilla toimitetaan litanioita.

13.5.2018

Seurakunnan Facebook-sivu avattu.

Tervetuloa seuraamaan!

Arkkipiispa Leo vieraili Kotkassa 22.2.2018

21.2.2018

Arkkipiispa Leo keskusteli luottamushenkilöiden kanssa seurakunnan asioiden hoitamisesta. Arkkipiispan lisäksi vieraana oli kirkkokunnan lakimies Jari Rantala. Läsnä olivat vt khra isä Timo Tynkkynen, valtuuston puheenjohtaja Pertti Westman, sekä neuvostosta Lars Forsman, Anne Jurvanen, Esa Terviö, Marja-Liisa Jenu ja Outi Ylinen sekä ruoan tilaisuuteen valmistanut valtuuston jäsen Vera Borodulin.

Arkkipiispa kertoi jämäkästi kirkkoherra Hautamäen tilanteesta ja antoi toivoa asioiden selkiytymisestä. Isä Timo hoitaa kirkkoherran tehtäviä kesään asti. Keskustelussa sivuttiin seurakunnassa ilmenneitä ongelmia, mutta todettiin yhteishenki tarmokkaaksi ja hyväksi.

Seurakunnalle on myönnetty 100 000e korjausavustusta kirkon kunnostukseen, joten kiinteistölautakunta pääsee vihdoinkin töihin. Kirkosta on tehty vuonna 2015 kuntoarvio, jonka mukaan remonttia lähdetään tekemään vuoden 2018 aikana.

Keskustelutilaisuuden jälkeen neuvosto piti kokouksen, jonka pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen.

Seurakunnan tarkastus on toimitettu

17.12.2017

Kotkassa toimitettiin viikonloppuna seurakunnan tarkastus metropoliitta Ambrosiuksen johdolla. Tarkastus aloitettiin jo toukokuussa, kun kirkollishallituksen edustajia kävi tutustumassa seurakunnassa toimintoihin ja käytänteisiin. 

Viikonlopun aikana esipaimen tapasi tiedotusvälineiden edustajia, osallistui neuvoston kokoukseen ja tapasi luottamushenkilöitä. 

Seurakunnan nykyisistä ongelmista puhuttiin avoimesti ja suoraan. Luottamushenkilöt olivat huolestuneita nykyisestä tilanteesta ja monista ongelmakohdista puhuttiin avoimesti. 

Esipaimen esitti vahvan vetoomuksen sen puolesta, että perättömien huhujen ja juorujen levittäminen lopetetaan. Hän totesi, ettei tällä hetkellä ole näyttöä taloudellisista väärinkäytöksistä ja vaikka hallintoa on hoidettu löperösti, niin varsinaisiin rikoksiin ei ole syyllistytty. Kymen Sanomissa julkaistiin sunnuntaina laaja artikkeli seurakunnan nykytilanteesta jossa metropoliitta valottaa tilannetta. 


Sunnuntaina pyhän Nikolaoksen kirkossa toimitettiin piispallinen liturgia, jonne osallistui metropoliitan ohella useita pappeja. Paikalla olivat kirkkoherran sijaisuutta hoitava Ville Kiiveri, Pokrovan yhteisön isä Hariton Tuukkanen ja pappismunkki Foma. Mukana olivat myös Joensuun seurakunnasta isä Raimo Sissonen. Liturgiassa vihittiin diakoniksi TM Vladimir Sokratilin Helsingistä ja alidiakoniksi lukija Yrjö Palviainen Kouvolasta. 


Seurakunnan tarkastusraportti toimitetaan seurakuntaan ensi vuoden alussa ja luottamuselimet käsittelevät sitä myöhemmin kokouksissaan. 

Please reload